Robot Tasarım ve Programlama

AMACI: Çocukların, elektronik ve mekatroniği tanıyarak bu alanda kendi yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamaktır. İlgi alanlarını keşfetmelerine ışık tutmaktır. Kendilerinin de bir şeyler üretebildiklerini görmelerine katkı sağlamaktır. Robot teknolojisini takip eder ve programlama dilini öğrenir.
Tanımlanan bir görevi yerine getirebilen robotu tasarlar. Robot Tasarım çalışmaları, bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine, creative emotions  -yaratıcı duygularını- ortaya çıkarmalarına, “farkındalık” kavramını takım çalışması sayesinde tanımalarına ortam ve olanak sağlamaktır. Ayrıca, onları özgüvenleri tam, bilişsel ve sosyal becerileri gelişmiş kişiler olarak hayata hazırlamaya teşvik etmektir.          

KAZANIMLARI:

 • Bireylerin bilişsel ve psikomotor gelişimlerini sağlar.
 • Güncel teknolojide Robot programlama dilini öğrenir.
 • Legolardan robot tasarımını öğrenir, uygular.
 • Robot kol programlama dilini öğrenir.
 • Bir görevi yerine getirecek robotu tasarlayarak hayal güçlerini geliştirir.
 • Elektrik-Elektronik devre elemanlarını güvenlik tedbirleri kapsamında kullanır.
 • Kazalarda ilk yardım tekniklerini uygular.
 • Temel elektronik devre elemanlarını tanır.
 • FM Radyo Alıcı Devre elemanlarını yerleştirip lehimler, entegreleri tanır ve kendisi radyo üretir.
 • LDR Kontrol Devresi Devre elemanlarını doğru yerleştirip lehimler.
 • 100 metreye kadar FM Radyo frekansı oluşturur.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 7, 8, 9, 10, 11.sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Yaparak, yaşayarak öğrenme
 • Sunu, soru-cevap, tartışma
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.