Ahşap Maket Yapımı

AMACI: Gençlerin, doğadaki varlıkların estetiğini algılamalarına, bilişsel alanda parça-bütün, uzun-kısa, küçük-orta-büyük, ağır-hafif, iç-dış, kavramlarının kazanılmasına, ana renk ve ara renklerin tanınmasına yardımcı olmaktadır. Tanıma, hatırlama, ilişki kurma, sonucu kestirme, problem çözme, karşılaştırma ve karar verme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi emekleri ile ürettikleri sağlıklı ve güvenli ahşap oyuncaklar, psikomotor becerilerin gelişmesine ve başarı hissini tatmalarına olanak tanımaktadır.

KAZANIMLARI:

 • Ahşabın anlamını ve kullanım alanlarını örneklerle açıklar.
 • Ahşap ile çalışırken gerekli güvenli önlerini alır.
 • Ahşap ile ilgili sanat dallarını tanır.
 • Ahşapla çalışan başarılı sanatkârları ve ürünlerini bilir.
 • Ahşap ürünlerin ve mobilyaların üst yüzeylerinde gerçekleştirilen işlemleri yapar.
 • Ölçeklendirme kullanarak ahşap maket yapar.
 • Ahşap ürünleri süsleme resmi, oyma, tornalama ve kakma yaparak süsler.
 • Ahşap maket ürünleri yapma sürecinde kullanacağı araç ve gereçleri tanıyarak belirler.
 • Tasarladığı ahşap ürünleri yapma sürecinde danışmanlık ve yardım alacağı anahtar kişileri bilir ve onlardan yardım ve danışmanlık alır.
 • Tasarladığı ahşap ürünleri yapar.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ:7,8, 9,10,11. Sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.