Görsel Sanatlar

AMACI: Çocuğa, doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak, öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak, biçim, renk ve kompozisyon bilinci kazanmalarını sağlamak, öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak, öğrencilerin yaratıcı ve üretici güçlerini geliştirmek, dikkatli, disiplinli bir gözlem ile nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

KAZANIMLARI:

 • Renk tanımını yapar.
 • Renklerin hayattaki önemini bilir.
 • Ana ve ara renkleri ayırt eder.
 • Ara renkleri ana renklerden oluşturur.
 • Renklerdeki açık, orta ve koyu kavramlarını örneklerle açıklar.
 • Görsel sanat eserlerindeki renk uyumlarını ve vurguyu ayırt eder.
 • Renk kullanılan görsel sanatlarda, renklerle ilgili kullanılan malzemeleri tanır.
 • Görsel sanatlar alanındaki özgün tasarımlarında, ürünlerinde renkleri amacına uygun olarak uyumlu kullanır.
 • Renkleri günlük yaşamında da uyumlu kullanır.
 • Materyal olarak kullandığı çamurun nasıl hazırlandığını bilir.
 • Farklı çamur tiplerini ve hangi amaçla kullanıldıklarını bilir.
 • Çamurla çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri tanır ve kullanır.
 • Seramik malzemeyi kullanarak temel şekillendirme tekniklerini uygular.
 • Farklı çamur tiplerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyar.
 • Dolgu yöntemleri ile 3 boyutlu çalışmalar yapar.
 • Seramik bir ürünün oluşum süreçlerini deneyimler.
 • Motor becerilerini geliştirir.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4, 5, 6.sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.