Egitici Drama

AMACI: Çocukların, özgüven kazanarak kendilerini doğru ifade etmelerini, drama yoluyla yaratıcılıklarını geliştirmelerini, algı alanını genişletip ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini, kendileri ve çevreleri ile iletişim ve etkileşim kurmalarını, drama yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve imgelem –gözünde canlandırabilme- gücünü geliştirmelerini, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve imgelemlerini drama tekniklerini kullanarak ifade etmelerini, kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı ve bilinçli olmalarını, drama etkinliği ile grup heyecanı, iş birliği ve grup dinamizmi kazanmalarını, empati kurma, doğaçlama ve rol oynama becerilerini geliştirmelerini, araştırma istek ve duygusunu geliştirmelerini amaçlamaktadır.

KAZANIMLARI:

 • Olayları ve insanları anlamada gözlemin önemini açıklar.
 • Empati kurar.
 • Başarılı sonuçlara ulaşmada yaratıcı olmanın önemini örnekler açıklar.
 • Yaratıcı düşünür.
 • Aynı durum için kendinin ve başkalarının bireysel düşünce, davranış ve tepkilerini anlamaya eğilim gösterir.
 • Kendine ve başkalarına güven duyar.
 • Duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla (sözel, beden dili, yazılı vb.) doğru ifade eder.
 • Çatışma durumlarına ve problemlere etkili çözümler üretir.
 • Bir durum karşısında doğaçlama olarak en etkili çözümü üretir.
 • Toplumsal yaşam için belirlenen kurallara uyar.
 • Günlük hayatında gerektiğinde dramanın aşamalarını, tekniklerini uygular (ısınma, doğaçlama ve değerlendirme)

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4, 5, 6.sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.