Ilk Yardım

AMACI: Öğrencilerin hayati tehlikeyi ortadan kaldırma, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlenme ve iyileşmeyi kolaylaştırma olarak ifade edilen ilk yardımın amaçlarını gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilen ilk yardımın temel uygulamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLARI:

 • 112’nin hangi durumlarda arandığını bilir.
 • İlk yardımın amaçlarını bilir ve ilk yardım eğitiminin önemini açıklar.
 • İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları belirtir.
 • Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri açıklar.
 • İlk yardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapar.
 • Solunum yolu tıkanıklığı durumunda ilk yardım uygular.
 • Boğulmalarda ve kanamalarda ilk yardım uygular.
 • Kopan uzvun, yaralıyla birlikte uygun koşullarda en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasının neden önemli olduğunu açıklar.
 • Şokta ve yaralanmalarda ilk yardım uygular.
 • Göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım uygular.
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım uygular.
 • Bilinç kayıplarında buna neden olan duruma göre ilk yardım uygular.
 • Zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, sokmalarında ilk yardım uygular.
 • Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını bilir.
 • Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular.
 • Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanır ve kullanır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 9, 10, 11, 12. sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.