Masal Diyarı

AMACI: Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuğun, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Masallar vasıtasıyla çocuklara verilen soyut öğütler masalların fantastik dünyasında somutlaşarak yaşam gerçeklerine algılamaları sağlanabilmektedir. Masallarda çocuklara sunulan iyi kahraman örnekleriyle onların ruh dünyalarını geliştirmek ve karşılaştıkları problemleri yenerek onları hayata iyi bir şekilde hazırlamak hedeflenmektedir. Masal, çocuğun ana dilinin ve hayal gücünün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

KAZANIMLARI:

 • Masalın geçmişten günümüzde toplumlardaki yeri ve önemini açıklar.
 • Masallar yoluyla özellikle sözel dilsel becerilerini geliştirir.
 • Masallar aracılığıyla
 • Masal dinlemekten keyif alır.
 • Masallar aracılığıyla zihinde canlandırmayı deneyimler.
 • Masaldan kıssadan hisse çıkarır.
 • Masallar aracılığıyla değerler eğitimi-sevgi, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, merhamet, kardeşlik, paylaşma- verilir.
 • Ahlaki değerler kapsamında karakter eğitimi verilir.
 • Masalı tekniğine uygun anlatır.
 • Masalı drama eder.
 • Masal yazar.
 • Bir masalın sonunu tahmin eder, tamamlar.
 • Sonu verilen masalın başını ve olay örgüsünü tahmin ederek oluşturur.
 • Masalların materyal ve teknoloji bakımından zengin ortamlarda anlatımının ve dinlenmesinin katkılarını fark eder.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: Ana Sınıfları, 1, 2. sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.