Kuran-ı Kerim Eğitimi

AMACI: Çocukların, Kuran-ı Kerim okuma, siyer bilgi ve becerilerinin, dini ve ahlaki sorumluluklarına yönelik tutumlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

KAZANIMLARI:

 • Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmenin neden önemli olduğunu açıklar.
 • Kuran-ı Kerim öğrenmede sure ezberinin neden önemli olduğunu açıklar.
 • Kuran-ı Kerim dinlemekten haz alır.
 • Kuran-ı Kerim okur.
 • Sure ezberi yapar.
 • Kuran-ı Kerim eğitimi dersi etkinliklerine etkin katılır.
 • Kuran-ı Kerim günlük okuma yapar.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4.sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Okuma, yazma, Sunu, soru-cevap, tartışma
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.