Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri

AMACI: Çocukların, tahmin ederek ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilen, karşılaştığı problemlerde farklı düşünme stratejilerini geliştirebilen, farklı çözüm yollarını değerlendiren,  problemleri çözme süreci içinde kendine ait düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, eleştirel analitik yaratıcı düşünme becerilerini hayata geçirerek çok yönlü düşünebilen ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

 

KAZANIMLARI:

 • İnşa oyunlarında üç boyutlu nesnelerdeki parça-bütün ilişkisini kavrar.
 • Üç boyutlu modellerde kendine özgü, özgün modeller geliştirir.
 • Strateji geliştirmenin önemini kavrar.
 • Somut sembolleri kullanarak hareket stratejileri oluşturur.
 • Hafıza-bellek oyunlarının kurallarını kavrar.
 • Hafıza-bellek oyunlarında verilen ipuçlarını fark eder.
 • Sözcük ve dil oyunlarda farklı alanlara ait sözcük ve kavramları kullanır.
 • Sözcük ve dil oyunlarında verilenler arasında mantıksal ilişkiler kurar.
 • Görsel-uzamsal oyunlarda üç boyutlu nesnelerin hareket ve ilişkilerini kavrar.
 • Görsel-uzamsal oyunlarda kurallara bağlı üç boyutlu şekiller oluşturur.
 • Mantıksal-matematiksel düşünme becerileri gelişir.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2,3,4,5,6. Sınıflar

YÖNTEM VE TEKNİKLER:

 • Sunu, soru-cevap, tartışma, drama
 • İşbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME METODU:

 • Açık Uçlu Değerlendirme Sorusu
 • Açık Uçlu Yansıtma Sorusu
 • Kontrol Listesi
 • Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)

Paylaşın:

 
 

©2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Beceri Merkezi Kağıthane Belediyesi’nin bir hizmetidir.